Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2015) A 19. századi magyar pedagógiai kézikönyvek gyermekképének belső ellentmondásai Abstract   PDF
Pukánszky Béla
 
Vol 3, No 1–2 (2017) A békéscsabai és a szarvasi evangélikus gimnázium története és szerepük az arisztokraták oktatásában (1867–1918) Abstract   PDF
Rébay Magdolna
 
Vol 2, No 3–4 (2016) A fegyelmező tér és idő megjelenése a Soproni Katonaiskola fegyelmi ügyeiben Abstract   PDF
Nagy Andrea
 
Vol 1, No 1 (2015) A gyógypedagógia általános kézikönyve − évtizedekig kéziratban Abstract   PDF
Mesterházi Zsuzsa
 
Vol 2, No 3–4 (2016) A könyvkiadó egri Líceum Details   PDF
Fizel Natasa
 
Vol 2, No 1–2 (2016) A kereskedelmi iskoláink a 19. századi német és francia szakoktatás tükrében Abstract   PDF
Nagy Adrienn
 
Vol 2, No 3–4 (2016) A kommunista oktatáspolitika a II. világháború utáni években a kettéhasított Európában Abstract   PDF
Sáska Géza
 
Vol 3, No 3–4 (2017) A lánynevelést támogató Erkölcsnemesítő beszélyek. Sztankó-Csapliczky Lilla Iduna-fordítása Abstract   PDF
Kozma Katalin
 
Vol 3, No 3–4 (2017) A magyar iskola a CIA jelentéseiben Abstract   PDF
Somogyvári Lajos
 
Vol 3, No 1–2 (2017) A Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők: A reformáció 500 éve c. kiállítására épül ˝o múzeumpedagógiai foglalkozásai – szempontok, módszerek, eszközök Abstract   PDF
Suba Eszter Leona, Vattay Liliána
 
Vol 1, No 1 (2015) A neveléstörténet változó arcai Abstract   PDF
Fizel Natasa
 
Vol 1, No 1 (2015) A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában Abstract   PDF
Sáska Géza
 
Vol 3, No 3–4 (2017) A pedagógusprofesszió és a hazai kutatástörténeti előzmények Abstract   PDF
Fizel Natasa
 
Vol 3, No 1–2 (2017) A protestantizmus művelődéstörténeti szerepe Abstract   PDF
Vincze Beatrix
 
Vol 3, No 1–2 (2017) A reformáció neveléstörténeti jelentősége – egy teológiai dolgozat 1916-ból Abstract   PDF
Szabolcs Éva
 
Vol 3, No 3–4 (2017) A szegedi Egyetemi Énekkar szerepe az egyetem történetében 1925–1940 között Abstract   PDF
Pethő Villő
 
Vol 2, No 1–2 (2016) A szegedi Városi Zeneiskola története 1935-1945 között Abstract   PDF
Pethő Villő, Janurik Márta
 
Vol 1, No 1 (2015) Adalék a normalitás fogalmához a magyar gyógypedagógiai tradícióban Abstract   PDF
Zászkaliczky Péter
 
Vol 1, No 2 (2015) Adalékok a speciális és gyógyító nevelés spanyolországi történetéhez Abstract   PDF
Kéri Katalin
 
Vol 2, No 3–4 (2016) Appearance of lifereform elements between 1920 and 1930 in journal called "Magyar Lányok" (Hungarian Girls) Abstract   PDF
Balog Beáta
 
Vol 1, No 1 (2015) Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai Abstract   PDF
Hatos Gyula
 
Vol 2, No 1–2 (2016) Az „Európa-kép” tartalmi vizsgálata a dualizmus kori középiskolai egyetemes történelemtankönyvekben Abstract
Zsófia Molnár-Kovács
 
Vol 2, No 1–2 (2016) Az „Európa-kép” tartalmi vizsgálata a dualizmus kori középiskolai egyetemes történelemtankönyvekben Abstract   PDF
Molnár–Kovács Zsófia
 
Vol 2, No 3–4 (2016) Az elemi népoktatás viszontagságai a XIX. század második felében a korabeli törvények tükrében egy nagyközség, Romhány példáján keresztül Abstract   PDF
Mészáros Ádám
 
Vol 2, No 3–4 (2016) Az iskola-egészségügy és a tanulási környezet korszerűsödése Magyarországon – a századforduló körüli évtizedekben Abstract   PDF
Sanda István Dániel
 
1 - 25 of 50 Items 1 2 > >>