Editorial Team

Editor in chief / FőszerkesztőBéla Pukánszky

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet
6725 Szeged, Hattyas u. 10.
+36-62-544-000/6043
bela@pukanszky.hu

Editorial board/SzerkesztőbizottságKéri Katalin, Németh András, Szabolcs Éva

International advisory board/Nemzetközi tudományos board:
Prof. Dr. Rotraud Coriand, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Lucien Criblez, Universität Zürich
Prof Dr. Gerald Grimm, Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt
Prof. Dr. Johanna Hopfner, Karl-Franzens-Universität Graz
Prof. Dr. Klaus-Peter Horn, Georg-August-Universität Göttingen
Dr. Tomáš Kasper, Technická univerzita v Liberci
Prof. Dr. Iveta Kestere, Latvijas Universitate
Prof. Dr. Christine Mayer, Universität Hamburg
Prof. Dr. Simonetta Polenghi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Prof. Dr. Edvard Protner, Univerza v Mariboru
Prof. Dr. dr. hc. Ehrenhard Skiera, Universität Flensburg
Prof. Dr. dr.hc. Heinz-Elmar Tenorth, Humboldt Universität zu Berlin

Editor/SzerkesztőNóbik Attila, Fizel Natasa
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

info@pedagogiatortenetiszemle.hu

Szerkesztőségi titkár: Sárosi-Eszik Mariann
sarosim@jgypk.szte.hu

Copy Editor / Olvasószerkesztő: Garai Imre

Technical editors/Technical editors: Beáta Balog, Virág Hársvölgyi, Hajnal Kiss, Andrea Nagy, Villő Pethő, Tas Nemeslaki, Katalin Szeivolt, Dorina Szente 

Kiadó: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága
Publisher: Subcommission for history of education at the Scientific Committee on Pedagogy of the Hungarian Academy of Sciences 

Felelős kiadó: Prof. Dr. Németh András, a neveléstörténeti albizottság elnöke
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
Elméleti, Történeti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Publisher in chief: Prof. Dr. András Németh
chair of the sub-commission for history of education
Eötvös Loránd University
Faculty of Education and Psychology
Institute of Education,
Research Group on Historical, Theoretical and Comparative Pedagogy
H-1075 Budapest Kazinczy st. 23-27
nemeth.andras@ppk.elte.hu