A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában

Sáska Géza

Abstract


Kulcsszavak: pedagógiai normák, totális diktatúra, normaváltások

A demokratikus berendezkedés lényegéhez tartozik, hogy az Alkotmány keretei között élő, több egymást kizáró értékrendet és érdeket, noha alapvetően különbözőnek tekintenek, mégis egyenrangúként kezelnek. Az értékek közötti verseny győztesét – a szabályos időközönként megismételendő – szabad és titkos választások eredménye adja. Így, egy-egy választás után
mindegyik kormánynak bármely norma alapján, valamilyen iránya lesz. A totalitárius berendezkedésű államokban bekövetkező változások azonban a hatalmat birtoklóktól, a hatalomkoncentrációtól, a belső erőviszonyoktól függenek. A normaváltásnak nemcsak a technológiája, hanem az ideológiája
is más.
Tanulmányomban az elméleti alapok tisztázása után egy ilyen normaváltásnak a bemutatására teszek kísérletet, mely az 1920-as és 30-as évek Szovjet-Oroszországában ment végbe.

Change of pedagogical norms in Soviet-Russia in the 1920s and 1930s. 

Keywords: pedagogical norms, total dictatorships, norm changes

The essence of the democratic system lies in the fact that the many different values and interests that live within the framework of a Constitution, however fundamentally different, are treated equally. The winner of the competition between the values is the result of free and secret elections, repeated at regular intervals. Thus, after each election, each government will have some direction based on any norm.

Changes in totalitarian states, however, depend on power-holders, power concentration, internal power relations. Not only the technology, but also the ideology of the change of norms are different.

In my study, after clarifying the theoretical basis, I attempt to present such a change of norms that took place in the Soviet-Russia of the 1920s and 1930s.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Pedagógiatörténeti Szemle