Feminizáció és szakmásodás a dualizmus-kori pedagógiai folyóiratok tükrében

Nóbik Attila

Abstract


Ma Magyarországon, ahogy a világ oktatási rendszereiben általában, a nők vannak többségben a pedagóguspályán. Miközben a nemzetközi szakirodalomban a feminizáció jelenségének történetére és következményeire vonatkozóan számos kutatás zajlott, hazánkban a téma kevéssé kutatott. Ezért e tanulmány a néptanítói szakma feminizációja kezdeteinek feltárására tesz kísérletet, forrásként dualizmus-kori pedagógiai folyóiratokat használva. A tanulmány első részében a téma elméleti és nemzetközi kontextusát, majd a néptanítói szakma feminizációjának néhány elemét mutatjuk be. A vizsgált forrásainkból kiderül, hogy a tanítónők számarányuknál kisebb súllyal tudtak részt venni a pedagógiai közéletben. A jelenség megértéséhez a hatalom fogalmának értelmezéseiben találhatunk segítséget.

kulcsszavak: feminizáció, pedagógiai sajtó, dualizmus

Feminization and professionalization in pedagogical periodicals from the age of dualism

In Hungary, just like in educational systems around the world in general, teaching is a career held in the majority by women. While in international publications there are numerous studies on the history and consequences of feminization, little research has been conducted in the topic in Hungary so far. Therefore, the present paper sets out to explore how feminization in the elementary teacher profession began, using pedagogy periodicals from the age of dualism in Hungary as its sources. The first part of the paper discusses the theoretical and international context of the topic, then some elements of feminization in the elementary teacher profession in Hungary are examined. The sources reveal that female elementary teachers were clearly under-represented in the public life of the profession. Interpretations of power may provide help in understanding this phenomenon.

key words: feminization, educational journals, age of dualism (late 19th century)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2017.3.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Nóbik Attila

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/