A pedagógusprofesszió és a hazai kutatástörténeti előzmények

Fizel Natasa

Abstract


Az elmúlt évtizedekben a különböző szakmák hivatássá válása, professzionalizációja, intézményesülése számos területen került a kutatások célkeresztjébe. Ahhoz, hogy a professzionalizáció folyamatát megértsük, ismernünk kell azokat a gazdasági, társadalmi, és az ezekkel párhuzamosan megjelenő politikai változásokat amelyek a tradicionális szakmák mellett a modern foglalkozások kialakulásához vezettek. Egy szakma hivatássá válásának folyamatáról való gondolkodás nem új keletű, már a 20. század első felében is több gondolkodó - Durkheim, Weber vagy Marx - nyomán elmélkedett Bourdieu az állam szerepéről a szakmásodás folyamatában, Foucault a tudáskonstrukció oldaláról közelített a kérdéshez, míg Tenorth a szakmai tudás dimenziót vázolta fel. Angolszász területeken is számtalan elmélet született a professzionalizációról, pl. Harold L. Wilensky vagy Andrew Abbott elmélete. Jelen tanulmányban a professzionalizáció fogalmának bemutatása mellett a a hazai professzionalizáció-kutatások felvázolására, és kiemelten a pedagógusprofesszió-kutatásra helyeztem a hangsúlyt.

kulcsszavak: professzionalizáció, szakmásodás, pedagógusprofesszió

The teaching profession and its Hungarian research history

In recent decades, the professionalization and institutionalization of some occupations have been in the center of research in many areas. To be able to understand the process of professionalization, all the economic, social and accompanying political changes need to be considered, which have led to the appearance of modern occupations alongside traditional professions. Discussing the process of how occupations become professions is not a novelty. In the first half of the 20th century, Bourdieu contemplated on the role of the state in the process of professionalization in the wake of a number of philosophers, for instance, Durkheim, Weber or Marx. Foucault approached the issue from the angle of knowledge construction, while Tenorth discussed different aspects of professional knowledge. Many a theory was developed in the English speaking world on professionalization as well, for instance Harold L. Wilensky’s or Andrew Abbot’s theory. The present paper aims at introducing the concept of professionalization, and outlining Hungarian research on professionalization, laying special emphasis on the research of the teaching profession.
key words: professionalization, teaching profession


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2017.3.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Fizel Natasa

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/