Igény az igazság monopóliumára

Géza Sáska

Abstract


A harmincas évek közepétől kiépülő sztálini típusú szocialista neveléstudomány 1945 utáni magyarországi egyre gyorsuló térnyerése 1950-ben a totális szovjet alávetettséggel zárult. Az új pedagógiai-hatalmi elit lényegében a szovjet szempontú pedagógia tudományát implementálta, miközben maguk is az állam-, a tanügyigazgatás szereplői voltak. A jelentős politikai fordulatok közepette – Sztálin halála utáni hatalmi belharc Magyarországra is kiterjedő hatása alatt, az 1956-os forradalom, és leverése után, majd Kádár János hatvanas évek kezdetétől induló konszolidációs és dezideológizáló politikája idején – a nevelés tudomány irányításában betöltött meghatározó szerepük érintetlen maradt, lehetővé téve a szovjet típusú szocialista pedagógia szerves fejlődését.
A húsz éven át tartó szocialista neveléstudomány meghatározó ideológiája sztálini, illetve a poszt sztálini értelmezésű marxizmus-leninizmus, amelybe előbb a kelet európai interpretációk, később nyugat európai baloldali ideológiai elemek épültek be. Politikatörténeti összefüggésben a sztálini és posztsztálini pedagógiai marxizmus-leninizmus jelentésváltozásait érzékelteti a tanulmány.

Kulcsszavak: politikai marxizmus, sztálini modell kiépülése és romlása, a neveléstudomány politika követő magatartása és ideológiájának végleges elvesztése.

 

Demand for the monopoly of truth – Political and ideological Marxism–Leninism in pedagogical sciences of the Stalin era

After the Stalin-like cleansing, the new pedagogical elite did not only integrate political Marxism–Leninism in its professional work, also supporting how the state was governed and legitimizing political changes, but they also used it as a political means to expel their own colleagues and as a justification for implementing the Soviet pedagogy in Hungary. In science institutes, they could maintain their monopoly even in the era of decaying Stalinism, while the institutional background of conservative educational scientists, without the party support behind their professional–political ideology, diminished in the early seventies as a consequence of the country leaders’ domestic and foreign affairs battles concerning educational matters as well as larger scale issues. In the meantime, interdisciplinary research and the generation of new educational science presented more and more relevant information and various left-wing ideologies concerning the school and system-level world of education as an alternative.

Key words: political Marxism, the growth and decay of the Stalin model, pedagogy following politics and irrecoverable de-ideologization


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2018.1.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Géza Sáska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/