Az iskola-egészségügy és a tanulási környezet korszerűsödése Magyarországon – a századforduló körüli évtizedekben

Sanda István Dániel

Abstract


A XIX. század végi Magyarország sajátos társadalmi, politikai és gazdasági viszonyait – az európai tendenciákkal párhuzamosan vizsgálva – jelentős változásokat tapasztalunk az iskolai terek minőségében. A higiéniai diskurzus kibontakozása; a kiegyezést követő gazdasági fellendülés, az építész-tervezők rendelkezésére álló új, egészségesebb építőanyagok, az iskolaorvosok követelései és a neveléstudomány szakembereinek pedagógiai érvei együtt eredményezték a szervezett nevelés-oktatás körülményeinek hazánkban soha eddig nem tapasztalt javulást. Kutatásomban ezt a folyamatot követem nyomon, és az elsődleges források elemzésével mutatom be a századfordulót megelőző és az azt követő évtizedben Budapesten kibontakozó interdiszciplináris diskurzust, amelynek eredményeként megszülettek az első javaslatok és állásfoglalások, majd törvényi előírások. Dolgozatomat kétirányú kitekintéssel zárom, mely szerint a fentiek egyenes vonalú következménye egyrészt a századelő falusi iskoláiban, másrészt a Bárczy-féle iskolaépítési akció során 36 fővárosi iskolapalotában megvalósult higiéniai és pedagógiai szempontokból egyaránt példaértékű tanulási környezet.

Kulcsszavak: iskolaépítészet, iskola-egészségügy, higiéniai diskurzus, dualizmus

The modernisation of school health and the learning environment in Hungary during the decades before and after the turn of the 19-20th centuries

Viewing the main periods of the history of education in a context, we can see that every generation endeavoured to provide the following generations with nursery school and school buildings and other learning spaces which were modern and appropriate for their own age, meeting the requirements of the period in accordance with the economic possibilities of the given society. Looking at the specific social, political and economic conditions of Hungary at the end of the 19th century, we can observe significant changes in the quality of educational spaces. The development of a discourse about hygiene, the economic boom following the Compromise of 1867, the new, healthier building materials available to architects, the demands made by school doctors and the pedagogical arguments of educational experts all resulted in an improvement of the circumstances of organised education that had never been seen before. In my research, I trace this process and, by the analysis of primary sources, present the inter-disciplinary discourse developing in Budapest during the decades preceding and following the turn of the 19th and 20th centuries. As a result of this discourse, the first recommendations and resolutions were made, which were later followed by legislation. A decree issued by the Ministry of Religion and Public Education tightened the requirements of educational policy and school hygiene. In 1905, a recommendation by doctors and health teachers to build a “model school” was published, the plan of which I am going to present in detail, based on my research in the archives. The modernisation, differentiation and changing function of educational spaces was the consequence of taking into consideration more educational-psychological principles and viewpoints, that is to say, of the professionalisation of education. The increase in professionalism and the efficiency of educational work go hand in hand and together they shape educational spaces. In other words, the implementation of a new space structure is always preceded by expectations based on new insights. I will conclude my paper with a two-way outlook. The direct consequences of the above are the model learning environments created on one hand in the rural schools of the early 20th century and on the other hand, those created in 36 school palaces in the capital during the school building project initiated by Bárczy, which are of model significance both from a hygienic and an educational point of view.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.3.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Sanda István Dániel

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/