Rituálé kutatás a „MondoCon” szimbolikus világában

Szente Dorina

Abstract


Kutatásom során a serdülőkort, mint átmeneti szakaszt vizsgáltam egy iskolán kívüli közösségi program a „MondoCon” keretein belül. Az antropológia és a pszichológia egyaránt átmeneti időszaknak tekinti ezt az életszakaszt, amelyben az identitás kialakulása, a személyiség formálódása, az én meghatározása bekövetkezik. A kortárskapcsolatok, közösségi identitás iránti vágyat az iskolán kívüli lehetőségek sokszínűsége mutatja a legjobban. A vizsgált rendezvény központi eleme a játék, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kilépjünk a mindennapi életünkből, túllépjünk az élet azonnali szükségletein, gondjain. Kutatásom során két kutatási kérdést fogalmaztam meg, melyeket a tartalomelemzés és a megfigyelés módszereivel dolgoztam ki. Az egyik a látott jelenség elméleti megközelítésére irányul, arra kérdez rá, hogy, milyen szerepük van az iskolán kívüli közösségeknek a serdülőkor átmeneti szakaszában? A másik közvetlenül a vizsgált rendezvényre irányul. Arra keresi a választ, hogy milyen rituális elemek jelennek meg a „MondoCon” rendezvényen, illetve azok miként segítik elő a serdülőkori átmeneti élethelyzetek feldolgozását? A tanulmány első felében a téma elméleti hátterének megalapozása, a rituálé különböző értelmezési lehetőségei kaptak szerepet. Majd az átmeneti rituálék, a serdülőkor, mint átmeneti állapot kifejtésére törekedtem. A tanulmány második felében a rendezvény helyszínén írt napló bejegyzéseimmel tűzdelt reflexióval elemezem az iskolán kívüli közösség fontosságát. A serdülőkor bizonytalanságokkal teli átmeneti állapotában a MondoCon-hoz hasonló rendezvények lehetőséget biztosítanak a szabadságra, kilépésre a mindennapok világából. Átrendezik az online tér által keltett feszültségek struktúráit és a játék eszközével vezetik vissza a fiatalokat, a természetes gyermek állapotába.

A ritual research in the symbolic world of "MondoCon"

Key words: temporary rituals, adolescence, observation, play, free embrace

During my research, I was examining the adolescent as a transitional phase in a community program outside the school in the context of "MondoCon". Both anthropology and psychology consider this stage of life as a transitional period, in which the formation of identity, the development of personality and the self-definition occur. The desire for peer relationships and experiencing community identity can be perceived in the diversity of non- school programs. The central element of the observed event is the game that allows us to left behind our everyday life, to go beyond the immediate needs and problems of life. During my research, I set up two research questions that I examined with methods of content analysis and observation. One is about the theoretical approach of the seen phenomenon, it asks what kind of role do they play in non-school communities during the adolescent transition period? The other relates to the observed event, which ritual elements appear at the "MondoCon"; event and how they help to process adolescent transitional situations? In the first part of the study, the theoretical background of the subject matter and the different interpretative possibilities of the ritual will be expounded. Then I sought to explain temporary rituals and their role in adolescence period as a transitional state. In the second half of the study, I analyze the importance of a community outside the school with the reflection of my diary entries. These notes were written in the scene of the events. These like the "MondoCon" in an uncertain adolescent's state of being provide opportunities for them to experience living freely and exit from the everyday world. They rearrange the tensions generated by online space and bring the youngsters back to their natural child's state with the usage of play.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.3.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Szente Dorina

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/