Az elemi népoktatás viszontagságai a XIX. század második felében a korabeli törvények tükrében egy nagyközség, Romhány példáján keresztül

Mészáros Ádám

Abstract


Kulcsszavak: népoktatási törvény, tankötelesek és iskolába járók aránya, ismétlő iskola, faiskola, taneszközök, segédtanítók


A magyar oktatásügy a 19. század második felében gyökeres átalakuláson ment keresztül, ugyanis az 1868-as népoktatási törvény új alapokra helyezte azt. A törvény által előírt rendelkezések azonban csak nagyon lassan kezdték éreztetni hatásukat, hiszen az ország sok tanodája nem tudott megfelelni az előírásoknak. Tanulmányunkban a legalapvetőbb problémákat egy nagyközség, Romhány népiskolájának példáján keresztül mutatjuk be, túlnyomórészt elsődleges források alapján.

The crisis of elementary public education in the municipality of Romhány in the second half of the 19th century – in the light of the laws of the day

Key words: Public Education Act, the rate of schoolgoers of mandatory age and the actual schoolgoers, revision school, tree nursery school, study tools, assistant teachers.


In the second half of the 19th century, Hungarian education saw a huge transformation as the 1868 Public Education Act laid completely new foundations. However, regulations had a very slow impact because most education institutions couldn’t meet the new requirements. In this study, we aim at introducing these problems concentrating on the municipality of Romhány with the help of primary, authentic sources.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.3.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Mészáros Ádám

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/