A lánynevelést támogató Erkölcsnemesítő beszélyek. Sztankó-Csapliczky Lilla Iduna-fordítása

Kozma Katalin

Abstract


Sztankó-Csapliczky Lilla 1861-ben jelentette meg Jakob Glatz egy, még 1803-ban kiadott könyvéből készített fordítását. Glatz közel hét évet töltött Salzmann filantropinumában, novelláskötetének szellemiségét nagyban meghatározták ezek az évek. Könyve azon morális-erkölcsi nevelést támogató művek közé tartozik, amelyek a lányoknak a társadalmilag elfogadott, klasszikus női szerepekre történő felkészítését volt hivatott előmozdítani. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, vajon a 19. század elején megírt történetek mennyire maradtak időszerűek fél évszázaddal később.

kulcsszavak: leánynevelés, nőkép, recepció


Lilla Sztankó-Csapliczky’s translation of Iduna, Educational Narratives for Meliorating the Morals of Young Girls

In 1861, Lilla Sztankó-Csapliczky published her translation of Jakob Glatz’s book, originally released in 1803. Glatz spent nearly seven years in Salzmann’s Philantropinum, and the spirit of his volume of narratives is largely determined by those years. His book, with its agenda to support moral education, is one among many similar publications which were supposed to prepare young girls for the socially accepted, classical female roles. The present study examines how topical and timely these 19th century stories remain one and a half centuries later.

key words: girls’ education, the female image of women, history of reception


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2017.3.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Katalin Kozma

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/