Peter Rosegger (1843–1918) a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára

Réthy Endréné

AbstractA tanulmány célja Peter Rosegger (1843–1918) pedagógiai nézeteinek,
iskolakoncepciójának és szegény gyerekek számára Stájerországban nyitott iskolájának bemutatása. A releváns forrásokat kvalitatív kutatási módszerek használatával tártuk fel. Ezek alapján bemutatjuk a téma sokszínű (makro: társadalmi, mezzo: pedagógiai és mikro: személyes) hátterét. Megállapíthatjuk, hogy Rosegger a Waldschule koncepciójával (iskola az erdőben), valamint saját pedagógiai gyakorlatával a méltányos, inkluzív pedagógia előfutárának tekinthető.

kulcsszavak: Waldschule, méltányosság, inklúzió, Rosegger


Peter Rosegger (1843-1918), the forerunner of fair and inclusive education

The paper discusses the Austrian writer, Peter Rosegger`s (1843-1918) views on pedagogy, his school concept and his school established for poor children in Styria.
The relevant sources were investigated with qualitative research methods, revealing the multifaceted (macro-level: societal, meso-level: pedagogical and micro-level: personal) background of the topic.
The paper concludes that Rosegger with his Waldschule (or forest school) concept and with his own pedagogical practices can be considered as a forerunner of fair and inclusive education.

key words: Waldschule, fairness, inclusion, Rosegger

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2017.3.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Endréné Réthy

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/