A reformáció neveléstörténeti jelentősége – egy teológiai dolgozat 1916-ból

Szabolcs Éva

Abstract


A dolgozat báró Podmaniczky Pál evangélikus teológiai professzor: A reformáció neveléstörténeti jelentősége című dolgozatának bemutatására és elemzésére vállalkozik. Az 1916-ban készült, ma már forrásértékű írás történeti kontextusba helyezi a hitújítást, de  elemzésének legfőbb szempontjait – érthető módon – az evangélikus teológia adja. Ezek a szempontok részben találkoznak azokkal az általános neveléstörténeti megállapításokkal, amelyek jelenlegi neveléstörténeti tankönyveinkben szerepelnek, részben eltérnek ezektől. A dolgozatot végig kísérő vallási szempontok ismerete, tanulmányozása, megértése gazdagíthatja a reformációra vonatkozó általános – néhol közhelyes –  neveléstörténeti tudásunkat.

The importance of the Reformation in history of education – a theological essay from 1916

The article  aims at  presenting and analysing the essay of a Lutheran theology professor,  Baron Pál Podmaniczky. This –   today a – historical piece of source was written in 1916 with the purpose of  giving a historical context  to the Lutheran theological  aspects of the Reformation. These theological aspects  partly meet with partly depart from  the established  concepts of recent history of education textbooks. The study of these theological concepts  can enrich  our sometimes commonplace knowledge about the Reformation.


Keywords


Reformation and education; Reformation and schooling

Full Text:

PDF

References


Fináczy Ernő (1919): A renaissancekori nevelés története. Budapest.

Fináczy Ernő (1927/1986): Az újkori nevelés története. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

Keveházi László (2006): Podmaniczky Pál, a misszió professzora. Magyar Evangélikus Külmisszió Egyesület. Budapest. mek.oszk.hu/05600/05670/html (2017. augusztus.10.)

Podmaniczky Pál (1916): A reformáció neveléstörténeti jelentősége. https: //library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak-072 (2017. augusztus 2.)

Rébay Magdolna (2017): A pozsonyi evangélikus gimnázium a dualizmus korában. In: Rébay Magdolna szerk.: „…Szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”. Belvedere Meridionale, Szeged. 193-2016.

Tarnas, Richard (1995): A nyugati gondolat stációi. AduPrint, Budapest.
DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2017.1.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Éva Szabolcs

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/