A szegedi Városi Zeneiskola története 1935-1945 között

Pethő Villő, Janurik Márta

Abstract


Kulcsszavak: városi zenekultúra, zeneoktatás, zeneiskola-történet

„Szeged város zenekultúrája nemcsak Szeged város ügye, hanem az országos zenekultúra jelentős tényezője. [. . . ] Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy Szeged városát általánosan fejlett kultúrája, egyetemi városi jellege és geográfiai elhelyezése egyenesen predesztinálja a Dél-vidék zenekultúrájának irányítására, úgy megállapíthatjuk, hogy e város zenei életének jelentősége messze túlnő a város határain és a megítélésben Szeged város zenekulturális hivatása éppoly fontos, mint magasabb színvonalon a székesfőváros, vagy az ország egyéb vidéki zeneközpontjainak hivatása. A város zenei életének irányítói
teljes mértékben átérzik e kulturális feladat jelentőségét és tervszerű munkával szolgálják nemcsak a helyi, hanem az országos zenekultúra ügyét.” – írta 1929-ben Pálfy József, a szegedi városi színház intendánsa és a Szegedi Filharmonikus Egyesület elnöke a Muzsika folyóirat 111. számában, melyet a szerkesztők Szeged zenei életének szenteltek (Muzsika, 1929. 7. o.).

A Szeged kulturális életében fontos szerepet játszó és a várost kiemelkedő vidéki zeneoktatási színhellyé tévő 1881-ben megalapított zeneiskola történetének egy rövid, ám rendkívül meghatározó időszakának bemutatására vállalkozik tanulmányunk. Eddig még nem publikált hagyatéki anyagok: levelek, írások felhasználásával szeretnénk a figyelmet felhívni a Belle Ferenc nevével fémjelzett 1935-1944 közötti időszak jelentőségére és eredményeire, melyek a város kulturális életének is fontos évei voltak.


The history of Music School of Szeged between 1935-1945

Keywords: town music culture, applied music, history of music school

 "The music culture of Szeged is not only the cause of this very town, but it is a significant factor of the entire music culture in Hungary. (...) However, if we allow for the fact, that Szeged town’s generally developed culture with its university town character and geographic location makes it predestined for leading the South’s music culture, then we can establish that the importance of this town’s music life overgrows by far the borders of this city; hence, the music cultural role of Szeged is as important as that of the capital and other provincial music centres. The governing body of the city’s music life is well aware of the importance of this cultural task and is working methodically on serving the cause of music culture not only on a local but on a national level" - wrote József Pálfy, intendant of the Theatre of Szeged and president of the Philharmonic Society of Szeged in the 111th edition of Muzsika Journal in 1929, an issue dedicated to the music life of Szeged by its editors (Muzsika, 1929, 7. p.).

Our study intends to introduce a short but notable period of the history of the Music School of Szeged, which was founded in 1881. Unedited materials, letters and other documents of Ferenc Belle, director of the music school between 1935 and 1944 were used to help us to draw attention to the importance of this period, which resulted in some outstanding years in the cultural life of this town.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.1.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Villő Pethő, Márta Janurik

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/