Oktatáspolitikai irányváltás a Szovjetunióban: egy iskolareform anatómiája (1958)

Somogyvári Lajos

Abstract


Kulcsszavak: államszocializmus, 1958-as iskolareform, szovjet döntéshozatali mechanizmus

Az államszocialista berendezkedés közoktatást érintő legjelentősebb átalakítási kísérlete 1958-ban kezdődött meg a Szovjetunióban, majd az egész keleti blokkon végigsöpört, melyhez a mintát az írásomban bemutatott folyamat adta. A kísérlet a hatvanas évek közepére, végére megbukott, azóta sem született átfogó, kritikai megközelítése a témának – ez persze a szocialista pedagógia jelentős részére igaz. Az iskolareformként definiált változtatásokat a politechnika, a munkára nevelés és gyakorlati oktatás jelszavai határozták meg, napjainkban is releváns kérdéseket felvetve, mint például az általános- és szakképzés viszonya, a korszerű műveltség mibenléte, vagy iskola és élet kapcsolata.
Tanulmányom a szovjet döntéshozatali mechanizmus, a különböző érdekcsoportok artikulálódó igényeit elemzi, melyek egy szimulált, kontrollált nyilvánosság kontextusában jelentek meg. A Hruscsov által kezdeményezett új szakasz tudatosan vont be szakértőket a tervezésbe, előkészítésbe, mellyel megosztotta a felelősséget, felmérte és leszerelte a lehetséges ellenvetéseket, valamint „megdolgozta” a közvéleményt, lefordítva a gyakorlat nyelvére a tennivalókat. Az ideológia és a pártirányítás primátusa nem kérdőjeleződött meg, de a döntéshozatal módosult a sztálini időszakhoz képest. A változtatás igényének felmerülése zonban Sztálin utolsó éveihez köthető, ezért innen kell kezdeni az elemzést.

Change of the Educational Policy in the Soviet Union: Case Study about a School-Reform (1958)

Key words: state socialism, school-reform in 1958, Soviet decision making-mechanism.

One of the biggest experiment began in 1958 in the Soviet Union, related to the public education, followed similar reforms in the Eastern bloc. The model was the Soviet process, its’ detailed description gives the topic of my study. The change failed in the mid-1960’s, and a critical analysis has been still missing about it – this statement is true, considering most of the socialist pedagogy. The changes of the education were defined as a reform, which characterised by the slogans of polytechnics, working education and training to the labour market. These questions connected to actual issues, like the ratio between general and vocational training, content of the modern literacy, or the relationship of the school and real life.

I study the Soviet decision making-mechanism and the activities of the interest groups, which appeared in a simulated and controlled publicity.The New Course was inspired by Khrushchev, different experts participated in the designing and preparing development to “translate” the intentions of the politics into the language of practice – sharing the responsibility, overviewing the pro and contra arguments, knowing the “voice” of the public opinion were new features in the communist system. The primacy of the ideology and Party was not questioned, but the decision making-mechanism was modified, comparing to the Stalinist period. We have to open the study with the last years of Stalin, because the paradigmatic turn started in the early 1950’s.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.1.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Lajos Somogyvári

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/