Az „Európa-kép” tartalmi vizsgálata a dualizmus kori középiskolai egyetemes történelemtankönyvekben

Molnár–Kovács Zsófia

Abstract


Kulcsszavak: Európa-kép, dualizmus kora, történelem tankönyvek

Az „Európa-kép” szimbolikus, kettős értelmezéssel bíró fogalom. Tágabb értelemben történeti, földrajzi, gazdasági, politikai, kulturális entitás, konstrukció, szűkebb értelemben pedig jelenti/jelentheti a képeken, térképeken megjelenített Európát, az Európáról kialakult nézeteket , melyet jelen tanulmányban a tankönyvkutatás keretein belül, a történelemtankönyvek vonatkozásában közelítünk meg.

Keywords: representations of Europe, the time of the Austro-Hungarian Empire, history textbooks

The ’representations of Europe’ is a symbolic expression with double meaning. In a wider sense, it means a historical, geographical, economic, political, cultural entity or construction. In a narrow sense, however, it means the depiction of Europe in pictures and maps, as well as means the different views about Europe which, in the current study, is approached apropos of history textbooks within the framework of textbook research.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.1.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Zsófia Molnár--Kovács

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/