A kereskedelmi iskoláink a 19. századi német és francia szakoktatás tükrében

Nagy Adrienn

Abstract


Kulcsszavak: magyar középfokú szakképzés, német, francia recepciós hatások, gyakorlati tantárgyak aránya

A 19. század második felében kibontakozó hazai középfokú kereskedelmi szakképzés mintájául a német, osztrák, valamint a francia kereskedelmi szakoktatási „modell” szolgált. A rendelkezésünkre álló elsődleges (szervezeti szabályzatok, iskolai értesítők, tantervek) és másodlagos források vizsgálata, összehasonlító elemzése során arra kerestük a választ, hogy vajon az Eötvös József és munkatársai által feltérképezett, így különös figyelmet kapó német, osztrák és francia szakiskolai rendszer egyes elemei (a képzés szerkezetét, a tananyag tartalmát és a végzettséget tekintve) megjelentek-e, ha igen, milyen formában a hazai kereskedelmi iskolák megszervezése során. Továbbá vizsgálatunk tárgyát képezte annak feltérképezése, hogy miként alakult e hangsúlyosan gyakorlati képzést is nyújtó, közvetlenül a munkaerőpiacra felkészítő közép/felső kereskedelmi iskolatípusban az elméleti és a szakmai tantárgyak óraszámának aránya.

 

The Hungarian secondary trade schools in comparison with the 19th century German and French vocational education.

Key words: Hungarian secondary vocational education, German, French reception effects, rate of practical subjects


The German, Austrian and French trade vocational educational “model” served as an example for the Hungarian secondary trade vocational education starting in the second half of the 19th century. During the examination and comparative analysis of the primary (organizational regulations, school reports, syllabuses) and secondary sources available we were searching the answer whether certain elements of the German, Austrian and French vocational school system mapped by József Eötvös and his colleagues and thus getting a special attention (regarding the structure of the training, the content of the curriculum and the qualification) appeared, and if yes, in what form during the organizing of the national trade schools.  Our examination also included the mapping of how the rate of the number of theoretical and professional subjects developed in this secondary/higher trade school type preparing directly for the labour market and providing mainly practical training, too.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.1.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Adrienn Nagy

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/