Életreform és normalitás az öltözködési reform példáján

Németh Regina

Abstract


Kulcsszavak: normalitás, abnormalitás, életreform, öltözködési reform, feminista folyóiratok

Munkámban a normalitás, abnormalitás kérdéskörét az életreform témáján belül tárgyalom. Szűkebb értelemben véve az életreformhoz és a női egyenjogúsági törekvésekhez kapcsolódó öltözködési reformot vizsgálom. Először azonban fontosnak tartom, hogy rövid elméleti bevezetőt tegyek, hogy tisztázzam a normalitás és a deviancia viszonyát. Ezután nagyvonalakban felvázolom a huszadik század eleji társadalomképet, a társadalom által elfogadott – normálisnak tartott – életvitelt, majd az életreform „normaszegő” momentumait emelem ki, s az életreform rövid bemutatására is kísérletet teszek. Ezután térek át az öltözködés normális és abnormális momentumaira, az öltözködési reformra, s megítélésére két korabeli folyóirat, A nő és a társadalom (1907–1913), valamint A nő (1914–1917) számainak felhasználásával. Célom a korabeli öltözködés, valamint a reformruha bemutatása neves orvosok, művészek véleményén keresztül.

LIFE REFORM AND NORMALITY IN THE EXAMPLE OF THE DRESS REFORM

Keywords: normality, abnormality, life reform, dress reform, feminist journals
 
In my work I discuss the issue of normality and abnormality within the subject of life-reform. In a narrower sense, I look at the reform of clothing, related to life-reform and women's equal rights aspirations. First, however, I find it important to give a brief theoretical introduction to clarify the relationship between normality and deviance. Then I outline the social picture at the beginning of the twentieth century, outlining the norms of the society, accepted as normal, as well as the "normal" moments of life-reform and then I attempt to briefly present life-style. Then I go through the normal and abnormal moments of dressing, dress reform and judgment by using two periodicals, A nő és a társadalom (Woman and Society) (1907-1913) and A nő (Woman) (1914-1917). My goal is to introduce the dresses and dress up for the occasion by renowned doctors and artists.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Pedagógiatörténeti Szemle