A 19. századi magyar pedagógiai kézikönyvek gyermekképének belső ellentmondásai

Pukánszky Béla

Abstract


Egy adott történeti kor és kultúrkör gyermekséggel, gyermekkorral kapcsolatos attitűdjei komplex elméleti konstrukcióvá, gyermekképpé (concept of child) szerveződnek a társadalom tagjainak mentalitásában. Ez a gyermekről alkotott összetett kép nem homogén, hanem több alkotórészre bontható. A következőkben ennek a mentális képnek az összetevőit kíséreljük meg feltárni a 19. századi magyar pedagógiai szakirodalmának elemzése révén. Kutatásunkban a tanítói és tanári pályákra készülő pedagógusjelöltek és a már pályán levő pedagógusok számára írt magyar neveléstani kézikönyvek, pedagógia tankönyvek tartalmát analizáltuk azért, hogy rekonstruálhassuk a kötetek szerzőinek a gyermekről, gyermekkorról alkotott képét.

Inherent contradictions in the concept of the child in 19th century Hungarian pedagogic manuals

Keywords: childhood-history, concept of child, Hungarian pedagogic manual, textbook

Attitudes related to children and childhood in a given historical period and culture are integrated into a complex theoretical construction, a concept of the child in the mentality of the society’s members. This complex image of child is not homogeneous but is divided into several components. We intend to reveal the components of this mental image through analyzing 19th century pedagogic literature.
In our study we examined the content of Hungarian educational manuals and pedagogic textbooks written for teachers and teacher trainees in elementary and secondary education in order to reconstruct the authors’ concepts of child and childhood.
Our investigations into the history of childhood are based on the history of ideas and mentality, since we concentrate on the changes in the attitudes to and the concept of the child. This theme also offers the potential for treating the history of childhood, in the broad sense of the term, alongside the synthesis of related sciences. Nevertheless, this could be the task of further research.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Pedagógiatörténeti Szemle