Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Pedagógiatörténeti Szemle?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  A feltöltést korábban még nem adták ki, és nem vár másik folyóirat előtt értékelésre (Vagy erre szerepel magyarázat a feltöltés során a Szerkesztőknek szóló megjegyzések/Comments to the Editor mezőben.)

 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

  A feltöltendő fájl OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF formátumban szerepel.

 3. Where available, URLs and DOIs for the references have been provided.

  Hivatkozások URL-jei meg vannak adva, ahol lehetséges. Amennyiben a hivatkozott irodalom rendelkezik DOI-azonosítóval, annak megadása kötelező. 

 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

  A szöveg egyszeres sorközű; 12-es betűméretű; dőlt betűt alkalmaz aláhúzás helyett (URL címek kivételével); és minden illusztráció, ábra és táblázat megfelelő helyen szerepel a szövegben, és nem a legvégén.

   

 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Instructions for Authors.

  A szöveg betartja a stílusra és irodalomjegyzékre vonatkozó feltételeket.

 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

  Amennyiben egy peer-reviewed rovatba tölt fel, a betartotta a vak bírálati rendszerre vonatkozó utasításokat.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.